Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4120
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ40/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 40/1.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15210/23.10.07
Συχνότητα: 90,0 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251037777 | 2251037775 | 2251037779 | 22510029429
Φαξ: 2251037776 | 22510301707
E-mail: radiomitilini@gmail.com
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο