Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4124
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 81/8.9.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: TOP FM - 5

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TOP FM - 5

Αντικαταστάθηκε από: 

RADIO MELODY

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο