Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4133
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: JOY FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ134/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 134/16.11.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2727/28.02.08
Συχνότητα: 106,9 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2 ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531033295 | 2531025743
Φαξ: 2531081295 | 2531025743
Φορέας: 

ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΜΟΥΜΙΝ ΤΖΕΝΓΚΙΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΜΟΥΜΙΝ ΤΖΕΝΓΚΙΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο