Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4134
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/248
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 7443/Ε1/5516/18-12-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14122/12.10.07
Συχνότητα: 92,4 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΘΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531071300 | 2531071400
Φαξ: 2531033590
Φορέας: 

Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ - Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ - Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο