Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4139
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/186
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3139/Ε1/1503/5-3-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12794/20.09.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 95,5 ΜΑΡΩΝΕΙΑ/325/2003
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΑΣΙΟΥ 4 -ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531034102
Φαξ: 2531034102
E-mail: info@rodopifm.gr
Φορέας: 

ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο