Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4140
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 89,5 MY FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ100/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 100/3.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14121/12.10.07
Συχνότητα: 89,5 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Α ΑΡ. 9 ΤΚ69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531033766 | 2531034440
Φαξ: 2531024073
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΪΖΑΚΗ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΪΖΑΚΗ

Αντικαθιστά : 

KOMOTINI RADIO DEEJAY

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο