Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4146
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΣ 87,5 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ154/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 154/14.12.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14477/17.10.07
Συχνότητα: 87,5 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΦΑΝΗΣ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΙΚ. ΖΩΙΔΗ 22-24 -ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531081973
Φαξ: 2531031302
E-mail: xronos@xronos.gr
Φορέας: 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο