Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4148
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: POWER RADIO 93,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ107/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 107/22.12.05 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 390/28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΡΟΥΡΙΟΥ 15 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531081550
Φαξ: 2531081554
Φορέας: 

ΕΡΜΟΦΙΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΕΡΜΟΦΙΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο