Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4151
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ8/10
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 8/19.10.2010
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 11511/15.11.2010
Συχνότητα: 95,8 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛ. ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531022842
Φαξ: 2531023438
Φορέας: 

Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο