Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4152
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: HOT 90,5 FM
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Ροδόπης
Φορέας: 

Ρ/Σ: HOT 90,5 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: HOT 90,5 FM

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο