Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4158
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PLUS FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ52/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 52/6.4.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13775/08.10.07
Συχνότητα: 89,4 ΑΦΡΙΑΔΕΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ (5980/15-6-2010 ΥΔ)
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ/85/19-2-2008
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 198 ΣΑΜΟΣ ΤΚ 83100
Τηλέφωνα: 2273087080
Φαξ: 2273062830
E-mail: ioniarad@otenet.gr
Φορέας: 

ΙΩΝΙΑ ΠΛΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΝΙΑ PLUS FM Ε.Π.Ε. ΧΑΡΙΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο