Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4164
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ρ/Σ ΧΩΡΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/381
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 10760/Ε1/1046/14-2-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4198/09.04.08
Συχνότητα: 94,2 ΑΓΡΙΑΔΕΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Τηλέφωνα: 2273082090
Φαξ: 2117709077
Φορέας: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο