Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4168
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ2/2012
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 2/6.6.2012
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 7201/19.7.2012
Συχνότητα: 92,8 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΒΑΘΥΒΡΥΧΟ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2275023223 | 2275032223 | 2102522617
Φαξ: 2275032223 | 2109956699
E-mail: ikariakiradio@yahoo.gr
Φορέας: 

ΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜ. ΕΚΠΡ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

Διακριτικός τίτλος: ΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜ. ΕΚΠΡ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο