Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4192
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΙΛΚΙΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ6/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6/9.1.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 457/2009 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14395/16.10.07
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 27 ΚΙΛΚΙΣ ΤΚ 61100
Τηλέφωνα: 2341020110 | 2341027203
Φαξ: 2341026126
Φορέας: 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ

Διακριτικός τίτλος: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο