Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4193
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ρ/Σ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ 398
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 7706/Ε1/1361/5-4-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15143/22.10.07
Συχνότητα: 88,8 ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΔΑΟΥΛΚΑΣ
Καταγραφές : ΑΠ 4992/12-10-2017
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1 Τ.Κ. 613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Τηλέφωνα: 2343043333 | 2343043363
Φαξ: 2343020535
E-mail: gimgap@gmail.com
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο