Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4195
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ89/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 89/8.11.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14190/15.10.07
Συχνότητα: 102,8 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
Καταγραφές : ΑΠ 4992/12-10-2017
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΤΚ 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Τηλέφωνα: 2343022202 | 2343022223
Φαξ: 2343022266
E-mail: epiradio@otenet.gr
Φορέας: 

ΜΑΛΑΜΑ ΑΓΕΛΑΔΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΛΑΜΑ ΑΓΕΛΑΔΑΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο