Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4210
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ «Α» 100,8 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/307
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 19698/Ε1/3620/22-1-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14099/12.10.07
Συχνότητα: 98,1 ΖΑΛΟΓΓΟ
Νομός: Πρέβεζας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 29 ΤΚ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνα: 2682023676 | 2682027763
Φαξ: 2682027691
Φορέας: 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο