Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4211
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙ FM STEREO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/106
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17526/Ε1/3002/14-4-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15344/25.10.07
Συχνότητα: 104,2 ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΑ
Νομός: Πρέβεζας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7 ΤΚ 48062 ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τηλέφωνα: 2684023111 | 2684024111
Φαξ: 2684029111
E-mail: radiokanalaki@yahoo.gr
Φορέας: 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Χ. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΘΥΜΙΟΣ Χ. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο