Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4213
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 82/8.9.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1729/04.02.08
Συχνότητα: 87,9 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Νομός: Πρέβεζας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΣ. ΜΠΑΛΚΟΥ 1 ΤΚ 48100
Τηλέφωνα: 2682026013
Φαξ: 2682026631
Φορέας: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο