Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/102
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 2115301000
Σκοπός: 1) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικού σταθμού υπο τις προΰποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει. 2) Η παραγωγή , διάθεση και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων , η χρήση δορυφόρων, η η μετάδοση και η εκμετάλλευση δορυφορικών προγραμμάτων , καθώς και η κατασκευή , προμήθεια και εμπορία ραδιοτηλεοπτικού υλικού στα πλαίσια της λειτουργίας και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού υπο τις προΰποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει. 3) Η συμμετοχή στην ίδρυση κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέμα δημοσιογραφίας , τεχνικών ειδικοτήτων , δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και εν γενεί λοιπά θέματα που αφορούν στην λειτουργία ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. 4) Συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν όμοια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα. 5) Η διενέργεια πράξεων που συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς. 6) Η εταιρεία μπορεί πάντοτε στο πλαίσιο του Κ.Ν. 2190/1920 και προς ευόδωση του σκοπού της να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τοποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , στο κεφάλαιο του οποίου μετέχει ή συνδέεται με αυτό με τυπική ή άτυπη σύμβαση συνεργασίας.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμπελακίων, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351
Τηλέφωνα: 2122124000 | 2122124312
Φαξ: 212 212 4697 | 2122124323
E-mail: g.psixogiou@alphatv.gr
Σταθμός: 

ALPHA

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο