Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2101
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ALPHA
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|1
Στοιχείο νομιμοποίησης: 22413/Ε3/2993/3.11.1993 106/2018
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΕΤΗ ΔΡΟΣΙΝΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 3256/15.6.2017 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία "ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.", γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα: "Μοναδική μέτοχος της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ είναι η εταιρεία ALPHA MEDIA GROUP LIMITED. Μοναδική μέτοχος της εταιρείας ALPHA MEDIA GROUP LIMITED είναι η κα. Μαρία Κοντομηνά, όπως προκύπτει από το από 12.1.2017 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) της εταιρείας "ALPHA MEDIA GROUP LIMITED", μόνης μετόχου της Εταιρείας "ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε."". Α.Π. 3707/5.72018 - Αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1227/2018 αποφάσεως του ΣτΕ. Α.Π.1798/26.3.2019 - Γνωστοποίηση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού αυτής και υποβολή σχετικών εγγράφων - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό ελέγχο. Α.Π. 3954 - Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Α.Π. 1039/9.3.2020 και 1106/10.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3424/5.8.2020 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 3630/1.9.2020 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 3562/24.8.2020 - Γνωστοποίηση προποποίησης καταστατικού. Α.Π. 5556/7.12.2020 - Γνωστοποίηση ανακοινώσεων ΓΕΜΗ σχετικά με το ισχύον ΔΣ και εκπροσώπηση της εταιρείας. Α.Π. 5889/28.12.2020 - Γνωστοποίηση τροποποίησης του καταστατικού και υποβολή σχετικών εγγράφων - Μεταβολή αύξησης - μείωσης Μ/Χ κεφαλαίου. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμπελακίων, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351
Τηλέφωνα: 2122124000 | 2122124312
Φαξ: 212 212 4697 | 2122124323
E-mail: g.psixogiou@alphatv.gr
Φορέας: 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

ΠΑΙΓΝΙΑ

21-08-2013


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο