Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1098
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΚ 23052
Τηλέφωνα: 2732023125
Φαξ: 2732023125
Σταθμός: 

9,35 FM

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο