Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/110
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Τ/Σ: ΤΗΛΕΑΣΤΥ
Διακριτικός τίτλος: Τ/Σ: ΤΗΛΕΑΣΤΥ
Σταθμός: 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Φορέας: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο