Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1129
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: MEDIA ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: MEDIA ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΝΙΑΛΗ 11-19
Τηλέφωνα: 2821056800 | 2821056805
Φαξ: 2821059809
Σταθμός: 

Q FM - ΧΑΝΙΑ ΣΠΟΡ FM

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο