Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1139
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: MEDIA PLUS A.E
Διακριτικός τίτλος: MEDIA PLUS A.E
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΝΙΑΛΗ 13-19 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ
Τηλέφωνα: 2821020400
Φαξ: 2821020401
Σταθμός: 

MRB

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο