Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3283
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MRB
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 119/12.10.2004 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ. 639/16.12.08
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΠΟΝΙΑΛΗ 13-19 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ
Τηλέφωνα: 2821020400
Φαξ: 2821020401
Φορέας: 

MEDIA PLUS A.E

Διακριτικός τίτλος: MEDIA PLUS A.E

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο