Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1258
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA RADIO FM STEREO ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA RADIO FM STEREO ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΦΟΝ ΚΟΖΑΝΙ 10 - ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνα: 2461022250
Φαξ: 2461022250
Σταθμός: 

ALPHA RADIO

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο