Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/138
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΠΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 052560148000
Σκοπός: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. 3. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. 4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
Ταχυδρομική διεύθυνση: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35 ΤΚ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 23510389412 | 6936000020
Φαξ: 2351039877
Σταθμός: 

ATLAS TV

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


PONTOS TV

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


ΔΙΟΝ CHANNEL

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


DION TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο