Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2144
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΟΝ CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|178
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6455/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νομός: Πιερίας
Φορέας: 

ΠΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

ATLAS TV

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο