Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1447
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΡΑΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΡΑΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 11 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741072888 | 2741023111 | 2741084170
Φαξ: 2741302203 | 2741084170
Σταθμός: 

ΗΛΕΚΤΡΑ 98,8 FM STEREO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο