Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3598
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΛΕΚΤΡΑ 98,8 FM STEREO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/255
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 27622/Ε1/27.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14897/19.10.07
Συχνότητα: 98,8 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΝ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 4857/17-6-2015 ΑΛΛΑΓΗ Δ/ΝΣΗΣ- ΑΠ 2821/18.3.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 657/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 582/31-1-2017 &ΑΠ 3206/14-6-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 79 ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 6940262550 | 2741111388
Φαξ: 2741020777
E-mail: info@hlectra.gr
Φορέας: 

ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΡΑΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΡΑΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο