Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/147
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 010986536000
Σκοπός: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΊΝΑΙ : 1) Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 2) Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΠ). Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 2΄ ΤΗΣ ΩΡΑΣ. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΣΕ VIDEO-AUDIO.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φόν Κοζάνι 10-12 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνα: 2461031960
Φαξ: 2461030000 | 2461040924
E-mail: westtvkozani@yahoo.gr
Σταθμός: 

WEST CHANNEL

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο