Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2150
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: WEST CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|139
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6383/Ε/20.3.1998 και 17599/Ε/24.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-4: Ν. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φόν Κοζάνι 10-12 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνα: 2461031960
Φαξ: 2461030000 | 2461040924
E-mail: westtvkozani@yahoo.gr
Φορέας: 

ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

ΠΑΙΓΝΙΑ

14-11-2011
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο