Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/149
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 036591516000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 22 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 262 21
Τηλέφωνα: 2610622830 | 2610244110
Φαξ: 2610224088
E-mail: info@superb.gr
Σταθμός: 

SUPER B

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο