Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2152
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SUPER B
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|43
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6309/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 19/19.1.2010 & 326/11.6.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13964/10.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νομός: Αχαΐας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 22 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 262 21
Τηλέφωνα: 2610622830 | 2610244110
Φαξ: 2610224088
E-mail: info@superb.gr
Φορέας: 

SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: SUPER B ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο