Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1492
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΚΟΤΣΜΑΝΙΔΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΚΟΤΣΜΑΝΙΔΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 212Α ΤΚ 382 21ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 6976304070
Φαξ: 2421052689
E-mail: novafm106@gmail.com
Σταθμός: 

NOVA (NOBA) FM 106

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο