Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1527
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΤΡΩΝΙ 10 ΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΚ37002 ΣΚΙΑΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2427023981
Σταθμός: 

AVANTI RADIO 98,3 ΣΚΙΑΘΟΣ

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο