Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1548
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΕΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 13 ΤΚ24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721087926 | 2721098630
Φαξ: 2721090565
E-mail: info@kanali20.gr
Σταθμός: 

ΚΑΝΑΛΙ 20

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο