Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1724
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA NEWS DRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA NEWS DRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Νομική μορφή φορέα: ΙΚΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1ης Ιουλίου & Κ. Αιτωλού ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνα: 2521055977 | 2521055978
Φαξ: 2521055095
E-mail: alphafmdrama@gmail.com
Σταθμός: 

ALPHA NEWS

Νομός: Δράμας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο