Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1739
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 28 ΤΚ 66100
Τηλέφωνα: 2521046965
Φαξ: 2521046965
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ MELODY

Νομός: Δράμας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο