Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18273
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΕΡΤ ΑΕ (προ ΝΕΡΙΤ ΑΕ)
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΤ (προ ΝΕΡΙΤ)
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Νομός: Αττικής
Σταθμός: 

ΕΤ1

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική


ΝΕΤ

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική


ΕΤ3

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο