Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2121
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΕΤ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|20
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Φορέας: 

ΕΡΤ ΑΕ (προ ΝΕΡΙΤ ΑΕ)

Διακριτικός τίτλος: ΕΡΤ (προ ΝΕΡΙΤ)

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο