Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18287
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ AXION TV
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ AXION TV
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Σταθμός: 

AXIOΝ TV

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο