Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2293
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: AXIOΝ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|140
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6443/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 323/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΡΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 614/31.1.2021 - Προσωρινή διοίκηση της εταιρείας.
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 70 ΤΚ 20100 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 27410 25589
Φαξ: 27410 25589
E-mail: pzwinicor@outlook.com
Φορέας: 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.


ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ AXION TV

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΙΟΥ AXION TV

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο