Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/282
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 115558437000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 70 ΤΚ 20100 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 27410 25589
Φαξ: 27410 25589
E-mail: pzwinicor@outlook.com
Σταθμός: 

AXIOΝ TV

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο