Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/183
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 014492935000
Σκοπός: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: Α) ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Β) ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Γ) ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Διογένους 4 ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ.611 00
Τηλέφωνα: 2310706325
Φαξ: 2310 559516
E-mail: Fereos11@gmail.com
Σταθμός: 

EURO CHANNEL

Νομός: Κιλκίς

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο