Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2186
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: EURO CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|135
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6287/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 338/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 2337/18.5.2017 - Διακοπή μετάδοσης προγράμματος από παράνομο πάροχο δικτύου από την ΕΕΤΤ (ΑΠ 801/13/2.3.2017) Α.Π. 1619/18.3.2019 και 1657/19.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφασση του ΕΣΡ ανακλήθηκε η απόφαση με την οποία είχε εκγριθεί η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της. Α.Π. 3223/12.6.2019 - Διακοπή της ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματός της μέσω DIGEA. Α.Π. 4153/4.9.2019 - Ξεκίνησε η ψηφιακή εκπομπή του σήματος του τηλεοπτικού σταθμού μέσω DIGEA από 3.9.2019. Με την 118/2019 απόφαση του ΕΣΡ ανεκλήθη η 67/2019 απόφαση ως προς τον εν λόγω σταθμό. Α.Π. 2012/5.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 2217/5.4.2022, 2247/6.4.2022 -Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: Διογένους 4 ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ.611 00
Τηλέφωνα: 2310706325
Φαξ: 2310 559516
E-mail: info@eurotv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο