Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18330
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SLAM 101,5
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 17/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14507/17.10.07
Συχνότητα: 101,3 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251037811
Φαξ: 2251037813
Φορέας: 

ΧΡ. ΒΑΛΑΣΕΛΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡ. ΒΑΛΑΣΕΛΗΣ

Αντικαθιστά : 

KISS FM MITILINI

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο