Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18332
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΤΟ ΝΗΣΙ 99 fm
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18182/E1/17.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14510/17.10.07
Συχνότητα: 99,1 ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 7099ΕΙΣ/23-8-2013 ΥΔ 99,1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 9 ΤΚ81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251028000
E-mail: stonisigr@gmail.com
Φορέας: 
Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΣ ΣΤΑ FM

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο