Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18355
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ECORADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24235/E1/4482/1.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: ΥΠ. ΤΥΠ. 24235/E1/4482/1.2.2001
Συχνότητα: 87,9 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5, ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741074488
Φαξ: 2741074488
E-mail: info@rapmedia.gr
Φορέας: 

ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: RAP MEDIA

Αντικαθιστά : 

KAPPA RADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο